Betalingen & Tarieven

De tandarts tarieven zijn door de overheid landelijk vastgesteld.

De tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code.

Aan elke code is een tarief gekoppeld. 

Voor vragen over de factuur mag u altijd contact met ons opnemen, de factuur ontvangt en betaalt u aan Infomedics.

Infomedics zal eerst het bedrag waarvoor u verzekerd bent bij uw zorgverzekeraar in mindering brengen. 

Let op: Algemene tandheelkunde wordt vergoed uit de aanvullende verzekering.

Volledige protheses worden vergoed uit de basisverzekering (75%). Denk hierbij aan uw eigen bijdrage.

 

 De tandheelkundige tarieven 2020 vindt u op onderstaande site: 

https://www.allesoverhetgebit.nl/